Parkvej 55, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99 45 48 00  
 
  Kommunens målsætning
 
Politiske mål for dagpasningsområdet

Dagpasningsområdet arbejder for:

  • at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og udvikling. Vi arbejder hen imod at lære børnene glæden og ansvaret ved at være en del af et fællesskab, og tilgodeser det enkelte barns potentiale og styrker dets selvværdsfølelse.
  • at understøtte sunde kost- og bevægelsesvaner hos børnene, og fremme deres kompetence til at træffe sunde valg.

De politiske mål er gældende for 2008 og 2009. 

Baggrunden for de politiske mål

Brønderslev Kommunes dagpasningsområde er underlagt loven om dagtilbud, som bl.a. foreskriver
et øget fokus på den pædagogiske indsats og forebyggelse af negativ social arv. Brønderslev
Kommunes sammenhængende børnepolitik er endvidere overordnet og dermed retningsgivende
for hele området.
Dagpasningsområdet arbejder målrettet på at skabe helhed og sammenhæng mellem politiske visioner,
mål og handlinger - helt ned til den pædagogiske praksis i den enkelte dagtilbud. I udformningen
af de politiske mål har man derfor tilstræbt at skabe sammenhæng mellem krav i lovgivningen,
kommunens overordnede rammer og lokale tiltag indenfor dagpasning.
Som en del af kvalitetsudviklingsprojektet gennemgår samtlige ledere og medarbejdere et udviklingsforløb
i relationspædagogik. Udbyttet forventes at være en fælles teoretisk og praktisk platform,
som fungerer som en bærende pædagogisk kraft i hverdagen.
Relationspædagogik er ikke blot egnet til børn generelt, men er i særdeleshed velegnet i forhold til
børn med særlige behov, og så giver metoden ikke mindst rig mulighed for kobling til de Pædagogiske
Læreplaner, Børnemiljøvurderinger m.m.
Gennem en relationsorienteret praksis støttes barnets udvikling af selvværd, ligeværd og tolerance
og dets lyst og evne til at indgå i sociale relationer. Relationspædagogikken er således et fælles
middel til at opfylde det politiske mål.
Et indsatsområde i kommunens sammenhængende børnepolitik er kost og bevægelse. Det er besluttet,
at der skal udarbejdes en politik for kost og bevægelse i kommunens dagtilbud, som implementeres
i 2009. I dette arbejde ønsker dagpasningsområdet at inddrage lokale erfaringer fra
udviklingsprojekter omkring børn og bevægelse, og dermed bidrage til den pædagogiske hverdagspraksis.


Sidst opdateret 20. maj 2009